Gastsprekers

Tijdens het weekend hebben we Maarten en Arine Kommers als gastsprekers:

Maarten is opgegroeid in Kenya als kind van zendelingen. Samen met zijn 6 broers en zussen heeft hij van jongs af aan het zendingswerk van meegemaakt. Maarten heeft (tropische) landbouw gestudeerd. Tijdens zijn studententijd leerde hij God écht kennen. Tijdens een stage met OMF in de Filippijnen kwam de roeping van God sterk naar hem toe. Vanaf dat moment heeft hij zich, en daarna samen met zijn vrouw Arine, beschikbaar gesteld aan God om Hem fulltime te dienen op de plek waar Hij ons brengt.  

‘Samen met Arine en onze 5 kinderen hebben we 8 jaar als zendingswerkers in Peru gewoond. Sinds 2017 werken we voor OMF op het kantoor in Nederland. We geven leiding aan het Nederlandse kantoor en begeleiden we (jonge) mensen in hun vragen over roeping en zending. Daarnaast zijn we actief betrokken in het gebedswerk van en de zorg voor zendingswerkers en hun gezinnen in Oost-Azië. Ons verlangen voor dit weekend is dat jullie als deelnemers (opnieuw) aangeraakt mogen worden door God en dat Zijn verlangen – dat mensen uit alle volken, talen en culturen Hem zullen kennen en aanbidden – ook jullie verlangen zal worden.’