Thema’s

De weekenden van Xplore Mission hebben drie thema’s, die rouleren. Het programma van Xplore Mission is zo opgesteld dat de thema’s elke keer een andere focus geven op zending. Het is daardoor mogelijk om meerdere weekenden te komen. Het maakt niet uit in welke volgorde je de weekenden bezoekt.

Weekend 1
Gods Xiting Mission – Xplore Gods Mission
Aandacht voor de Bijbelse fundering van zending en motivatie voor zending. Mogelijke workshops: Bijbelse onderbouwing Missio Dei, Bijbelse gemeente is een zendende gemeente, belang van gebed voor zending, zorg voor zendelingen, member care, geestelijke voorbereiding, geestelijke strijd op het zendingsveld en daarbuiten.

Weekend 2
Gods Xiting Mission – Xplore your calling
Aandacht voor roeping: wat is Gods plan met jou leven? Mogelijke workshops: wat is roeping, praktische voorbereiding, culture shock, wat zegt de bijbel over financiën, hoe kies ik een bijbelschool in de voorbereiding?

Weekend 3
Gods Xiting Mission – Xplore the unfinished task
Aandacht voor moderne zendingsbewegingen, waar ben jij nodig? Mogelijke workshops: wat zijn onbereikte bevolkingsgroepen, zendings-bewegingen in de wereld, stand van zaken, incarnational ministry iets van vroeger?, Verschillende wereld-godsdiensten.

Dit jaar zijn we weer opnieuw begonnen in ons drieluik en is weekend 1 het thema voor 2021.