Over het weekend

Iedere dag, beginnende bij vrijdagavond, zullen sprekers stil staan bij een onderdeel van het thema.
Daarnaast zijn er nog verschillende workshops. De sprekers zullen je inspireren en vanuit Bijbels perspectief ingaan op het thema. Gods opdracht is namelijk nog niet volledig voltooid. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheüs 28:19

Het volgende weekend is in 2023. Meer informatie volgt dan op deze pagina. De volgende Xplore Mission Dag is in november. Klik hier om daar meer over te lezen. Volg ons op Facebook om geen informatie te missen!

Impressie

Thema's

Elk jaar organiseren we één weekend. Er zijn drie afwisselende thema’s. Het programma van het weekend is zo opgesteld dat de thema’s elke keer een andere focus geven op zending. Het is daardoor mogelijk om meerdere weekenden te komen. Het maakt niet uit in welke volgorde je de weekenden bezoekt.

undraw_searching_p-5-ux
Weekend 1

Xplore Gods Mission

Aandacht voor de Bijbelse fundering van zending en motivatie voor zending.

undraw_off_road_-9-oae
Weekend 2

Xplore your calling

Aandacht voor roeping: wat is Gods plan met jou leven?

undraw_travelers_re_y25a
Weekend 3

Xplore the unfinished task

Aandacht voor moderne zendingsbewegingen, waar ben jij nodig?